WaNDa

A WaNDa raktári training és szimulációs környezetek alkalmasak a raktárlogisztika sajátos folyamatainak modellezésére, interaktív módon történő fejlesztésére, problémák/megoldások demonstrálására és kollégák továbbképzésére.

A WaNDa Basic modell a raktári erőforrások kapacitásának hatékony kihasználására helyezi a hangsúlyt, továbbá rávilágít a papír alapú adminisztráció nehézségeire és a raktár-informatikai rendszerek fontosságára. Az előre definiált terepasztalokon túl, partnereinek folyamatait egyedi WaNDa környezetben fejlesztjük.

A WaNDa PoLyP modellben a résztvevők a bejárás (amely a komissiózás legidőigényesebb művelete) optimalizálásán dolgoznak. A komissiózási listák sorrendjének meghatározása mellett a termékek raktári elhelyezését is áttervezik. Cél a komissiózás hatékonyságának növelése az előre definiált rakatképzési szabályok betartása mellett. Megoldásaikat a Tecnomatix Plant Simulation szoftver segítségével, számítógépes gyártás-szimulációval elemzik, értékelik.

Wanda

KOLOSZ, SZE