TRIZ Kurzus

Bevezetés az Inventív Problémamegoldás Elméletébe

A mérnöki problémák megoldása során gyakran alkalmazott gondolkodási művelet az analógiák alkalmazása – az analógiák kiemelt szerepének felismerése vezetett a TRIZ megalkotásához. A TRIZ mozaikszó orosz eredetije "Teary Resheniya Izobretatelskikh Zadatch", angol elnevezése "Theory of the Solution of Inventive Problems", magyarul "Az inventív problémamegoldás elmélete". A TRIZ értelmezésében az inventív probléma a technikai rendszer olyan, fejlesztést igénylő állapota, amikor a kívánt cél eléréséhez vezető megoldás ismeretlen.

Az elmélet alapítója, Geinrich Altshuller (1926-1998) maga is fejlesztő mérnök, feltaláló volt, aki szabadalmak tanulmányozása során megállapította, hogy a technikai fejlődés különböző, sok esetben egymástól egészen távoli területein hasonló elvekkel, hasonló sémák szerint oldják meg a mérnökök a műszaki problémákat. A sémák és leghatékonyabbnak ítélt megoldások elemzésének eredményeként megszületett egy rendszer, ami a különböző szintű technikai problémák megoldása során meglepően hatékonynak bizonyult – a TRIZ eszközei, építőkövei sikerrel és eredményes felhasználást biztosítva tömörítik az elődök tudását a jelenkor fejlesztői számára.

Kurzus Plakát

Képzési tematika

Kurzusvezető: dr. Bajor Péter, egyetemi adjunktus

A képzés célja: 

A kurzus célja az Inventív Problémamegoldás (TRIZ) eszköztárának és gondolkodásmódjának bemutatása és átadása, mely nem csak a munkában, de a mindennapi életben is hasznos keretet biztosít a résztvevők számára az erőforrások minél hasznosabb felhasználásához, a problémák kihívásként történő, kreatív megoldásához, s a problémamegoldó folyamat során felmerülő stressz felismeréséhez és magabiztossággal való kezeléséhez.

A kurzus során a résztvevők megismerkednek:

  • a TRIZ eszköztárával és a probléma megoldási folyamat szintjeivel,
  • az ellentmondások fajtáival és természetével,
  • a TRIZ által meghatározott 40 inventív elvvel,
  • a 40 elven alapuló ellentmondás mátrixszal és annak felhasználásával a problémamegoldó folyamat során,
  • a technológiai fejlődés trendjeivel,
  • az időbeli és térbeli rendszerszemlélet alapjaival,
  • a rendelkezésre álló erőforrások fontosságával,
  • a szétválasztási elvekkel,
  • az egyszerűsítés fontosságával a problémamegoldásban, 

valamint érdeklődési- és szakterületükön megfigyelt problémákra keresnek megoldási lehetőségeket és tesznek javaslatokat a TRIZ eszköztárának használatával.

Számonkérés módja: zárthelyi dolgozat a szeptember 28-i kurzusnapon.

A résztvevők a kurzus sikeres elvégzéséről tanúsítványt kapnak.

KOLOSZ, SZE